skip to Main Content

8092 Pátka

Sósér-dűlő, 0186/11 hrsz

E-mail címünk:

patwest2021@yahoo.com

+36 30 596 3111

Általános szerződési feltételek

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, HOROG HOLDING Zrt., 1048. Budapest, Lóverseny tér 4. 5/14, továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt a Pát-West elnevezésű szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Horog Holding Zrt.

Székhely: 1048 Budapest, Lóverseny tér 4 5/14

Cégjegyzékszám: 01-10-140639

Adószám: 14652538-2-41

Bankszámla szám: 10918001-00000062-14500008

Szolgáltató elérhetőségei:

Kapcsolattartó: Ipoly Nikolett

Telefon: +36 30 596 3111

E-mail: patwest2021@yahoo.com

www.patwest.hu

Szerződő felek / Vendég:

A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, aki a szállásfoglalási rendszereken (airbnb.hu, szallas.hu vagy egyéb szálláskezelő oldal vagy a szálláshely honlapján: www.patwest.hu ) keresztül, illetve a Szolgáltatónál a patwest2021@yahoo.com e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég.

 1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

 1. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

 1. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2021. november 11-től határozatlan ideig hatályos.

 1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

 1. Szerződéses fogalmak:

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a szállásfoglalási rendszereken és a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég

Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint Horog Holding Zrt, Pát-West elnevezésű szálláshelye, továbbiakban Szolgáltató

A szolgáltatás: szálláshely szolgáltatás

Felnőtt-barát szálláshely: A szálláshely a felnőttek gyermekmentes kikapcsolódási lehetőségét szeretné biztosítani, így erre való tekintettel a szálláshely szolgált igénybe vevő minimum életkora 14 év.

Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.

Foglalás: Foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.

Foglalás véglegesítés, érvényesítés: A foglalásban meghatározott 30% megfizetése a foglalás biztosítása érdekében. A Foglalás a 30 % megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek: A Pát-West szálláshely által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.

Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

A szolgáltatás területi hatálya: Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

 1. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

6.1. A Pát-West szálláshelyen 4 db komplett lakrész található egy közös épületen belül. A lakrészek közös folyosóra nyílnak. A lakrészek 2-6 férőhelyesek, max 16 fő szállásolható el. Minden lakrész egyedileg fűthető és hűthető, és kompletten felszerelt: saját konyha beépített- hűtővel, -microval -főzőlappal, -sütővel, konyhafelszerelésekkel.  A lakrészek egyedileg foglalhatók, de egyedi ajánlattal egyben is kiadó.

6.2. A Szolgáltató nappal és délután a szálláshelyen tartózkodik, mivel a szálláshely a HorogHorses lovarda területén helyezkedik el. A Vendégek, mint Szerződő felek, a Pát-West közösségi helyiségét a lakrésztől függetlenül kibérelhetik, a lovarda területén pedig a házirend betartása szerint tartózkodhatnak. A lovarda területén szabadidős tevékenységet végezhetnek, pl. tollasozás, olvasás, sétálás, biciklizés, rollerezés, edzés szemlélés a külső és belső pálya mellett, illetve a közös folyosóról az üvegfalon keresztül a házirend betartása és mások nyugalmának megzavarása nélkül. Lovas szabadidős tevékenység igénybevételére (lovaglás, fotózkodás lovon stb.) Szállásadó vezetésével, külön szolgáltatás igénybevételével van lehetőség. A Vendégek a Pát-West kamerával őrzött parkolóját gépkocsijuk parkolása céljából saját felelősségre veszik igénybe.

6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a lakrészekben, illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a lovarda területének nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban a lakrészekben keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Önök által a lakrészészben, annak gépeiben és berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket.

6.4. Probléma esetén, ha épp a Szálláshelyen tartózkodunk, személyesen elérhetők vagyunk, de mindenképpen elérhetők vagyunk a honlapon, illetve a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején. Távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

           7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

7.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül.

7.2. A foglalás a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ASZF automatikus elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vendég részére.

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ASZF-re.

7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.6. A Szolgáltató szálláshely a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.7. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét, mely jelenleg 18 %. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

7.8. A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18-70 év közötti személyekre vonatkozik.

7.9. A honlapon és egyéb helyeken meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.10. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

7.11. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

7.12. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a házat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett házat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

7.13.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

 1. A Szolgáltatás módosítása, törlése

8.1. Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül.

8.2. Foglalás

8.2.1. Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 30 % 3 napon belül nem kerül kifizetésre, a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.

8.2.2. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

8.2.3. A Szolgáltató a szálláshely meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

      9. Igénybevétel feltételei:

9.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 14.00-18.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00-ig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.

9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt személyigazolványával igazolni. A 2021-es jogszabályi változásoknak eleget téve, a szálláshely elfoglalása előtt Szolgáltató köteles a Vendégek személyigazolványát okmányolvasóval, vagy okmányolvasó szoftware-el leolvasni és feltölteni azt a Vendéginformációs Zárt Adatbázisba (VIZA) korra és nemre való tekintet nélkül.

9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.

9.4. Amennyiben a vendég a szállást az érkezés napján reggel 9.00 előtt kívánja elfoglalni, az előző éjszaka szállásdíjának 50 %-a kerül felszámításra.

9.5. A szálláshelyre annak okán, hogy szomszédságában labrador kennel működik, az ott élő labradorok és kicsinyeik állategészségügyi védelme érdekében háziállatok NEM hozhatók. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

9.6. A lakrészekben és az épület egész területén tilos a dohányzás. Az udvaron a külső és belső pálya között Szállásadó dohányzásra kijelölt helyet biztosít.

       10. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése.

10.1. A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Vendég

 1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
  2. a vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet
  3. fertőző betegségben szenved
  4. drog befolyása alatt áll
  5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében.
  6. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel

          11. A Vendég jogai

 1. A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára,
  2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
  3. A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szolgáltató vendégházban található cserépkályha, kandalló, kerti grill rendeltetésszerű, gondos használatára.
  3. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon illetve írásban a patwest2021@yahoo.com címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.
  4. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

       12. A Vendég kötelezettségei

12.1. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.
12.2. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 14 és 18 év közötti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.
12.3. Vendég köteles az általa, vagy kisérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.

        13. A Szolgáltató jogai

13.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 30 % szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.
13.1.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

        14. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

14.1.. A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.
14.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében
14.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős.
14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.
14.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.
14.6. A Szolgáltató ingyenes, bekerített parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 1. Fizetési és Lemondási Feltételek

15.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 30 %-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

15.2. A 30 % megfizetését átutalással kell teljesíteni. A fennmaradó szállásdíj átutalása legkésőbb a szállás elfoglalása előtt 3 nappal esedékes.  A helyszínen a szállásdíj készpénzben történő megfizetésére nincs lehetőség. Amennyiben a szállás elfoglalása a teljes összeg befizetése után bármilyen okból mégis meghiúsul, ebben az esetben a szállásdíj teljes összege bánatpénznek minősül. Ilyen esetben a foglalás Szolgáltató előzetes értesítése után átruházható.

15.3. Az átutaláshoz kapcsolódó bármely költség a Szerződő Vendéget terheli.

 1. Adatvédelem

16.1. A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, a vendég adatokat csak a kijelentkezés napjáig tárolja.

16.2. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére.  Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

16.3 A 2021-es jogszabályi változásoknak eleget téve, a szálláshely elfoglalása előtt Szolgáltató köteles a Vendégek személyigazolványát okmányolvasóval, vagy okmányolvasó szoftware-el leolvasni és feltölteni azt a Vendéginformációs Zárt Adatbázisba (VIZA) korra és nemre való tekintet nélkül.

16.4. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

16.5. Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.

Back To Top